Productiviteitsbooster voor vertandingswalsmachines

PROFIROLL GmbH in Bad Düben is al verschillende jaren kwaliteitsleider in het bereik van de vertandingswalstechnologie. Bij zijn vertandingswalsinstallaties voor het koud walsen bouwt de onderneming verder op het revolutionaire Galaxie®-aandrijfsysteem van WITTENSTEIN. Daardoor kunnen de bewerkingssnelheid en de belangrijke kwaliteitsparameters aanzienlijk worden verbeterd. De toename van de productiviteit bedraagt tot 40 procent.

Trillingen in de aandrijflijn remden de walssnelheid af

  
Bij bepaalde vertandingsonderdelen kwam het echter, afhankelijk van het bewerkingstoerental, tot sterke trillingen in de volledige aandrijflijn. Om de hoge kwaliteit en de juiste maat bij dergelijke onderdelen te verzekeren, moest de walssnelheid duidelijk worden verlaagd. De oorzaak van de trillingen waren de tot dusver gebruikte cycloïde overbrengingen. Ze waren onvoldoende draaivast bij hoge traagheidsmomenten. Een overstap naar andere conventionele overbrengingsvormen kwam niet ter sprake aangezien een verbetering van de draaivastheid voor nadelen bij andere prestatiekenmerken zorgde.

Het Galaxie®-aandrijfsysteem in gebruik

Profiroll Technologies – Partner voor professioneel walsen

Profiroll Technologies GmbH uit Bad Düben in Sachsen is een marktleider in de productie van machines waarmee bijvoorbeeld autoproducenten rotatiesymmetrische werkstukken door koudmassivumvorming bewerken. Bij de reeks Rollex gaat het om machines voor het profielwalsen van kerf- of strekvertandingen op symmetrische assen. Het walsproces is gebaseerd op het rondrolprincipe. De werkstukken worden gecentreerd in de werkruimte gepositioneerd – dan wordt de walsslag ingezet waarmee het rondrolgereedschap de gewenste vertanding vormt.

HET GALAXIE®-AANDRIJFSYSTEEM ZORGT VOOR DE ZEER RUSTIGE LOOP

HET GALAXIE®-AANDRIJFSYSTEEM ZORGT VOOR DE ZEER RUSTIGE LOOP

De integratie van het Galaxie®-aandrijfsysteem in de vertandingswalsmachines heeft de draaivastheid aanzienlijk verbeterd.

Lees verder

HET GALAXIE®-AANDRIJFSYSTEEM – UITMUNTENDHEID IN ALLE DISCIPLINES

HET GALAXIE®-AANDRIJFSYSTEEM – UITMUNTENDHEID IN ALLE DISCIPLINES

Het Galaxie®-aandrijfsysteem is een aandrijfeenheid met holle as, die uit een nieuw ontwikkelde hoogrendementsmotor en een elementair nieuwe overbrengingskinematica bestaat.

Lees verder

Met het Galaxie®-aandrijfsysteem hebben we de draaivastheid bijna verzesvoudigd, bij eenzelfde bouwgrootte. Dat is enorm. Lees verder